Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak misyonumuz: 

‘Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumumuz için en yüksek seviyede emniyet ve güvenliğin teminidir.’

Bu misyonumuzu yerine getirmek için aşağıdaki iş politikamızı oluşturduk.

1. Müşterilerimiz için güvenilen ve emniyetli lastikler üretmek.

2. Güvenli bir fabrika işletmesi ile yüksek rekabet gücü, düşük maliyet ve yüksek kaliteyi mümkün kılmak.

3. Sumitomo Rubber AKO’nun misyonunu benimseyip hayata geçirebilecek üstün vasıflı çalışanlar yetiştirmek.

4. Sumitomo’nun tekniğini ve ruhunu Türklerin kabiliyet ve gelenekleriyle birleştirip, canlı bir çalışma ortamı meydana getirmek.

Ürünler